تشکل تخصصی صادرات
معرفی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

معرفی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

 

شیوه داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است که اغلب به صورت داوری موردی (ad hoc arbitration ) بر اساس رضایت طرفین و یا با ارجاع به دادگاه ها انجام می شده است و با تشکیل مرکز داوری برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی (Institutional Arbitration) وارد نظام حقوقی ایران گردید.

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

طبق بند “ح” ماده “۵” قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اصلاحی مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ ) یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است. مرکز داوری در همین راستا و به موجب “قانون مستقلی به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ” مصوب بهمن ۱۳۸۰ تاسیس شده است و از حمایت قانونی برخوردار است.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوریهای داخلی

به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوریهای داخلی، مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ( باب هفتم- درباره داوری ) و در داوری های بین المللی مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام می شود. قواعد و آئین داوری(arbitration rules ) مرکز داوری نیز با رعایت قوانین ایران و با استفاده از رویه سازمانهای داوری بین المللی تهیه شده است که طبق ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز به تصویب مرجع صالح رسیده است.

قواعد داوری مرکز و آیین نامه هزینه های داوری

قواعد داوری مرکز و آیین نامه هزینه های داوری همراه اطلاعات دیگر در سایت مرکز به آدرس www.Arbitration.ir در دسترس می باشد.

در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات، حدوث اختلاف همواره محتمل است و ارجاع اختلاف و دعاوی قراردادی به داوری بهترین و با صرفه ترین شیوه حل و فصل دعاوی تجاری است.

استفاده از خدمات مرکز داوری ، علاوه بر تامین سلامت، سرعت و دقت در رسیدگی و حل و فصل اختلافات به شیوه تخصصی موجب صرفه جویی در هزینه نیز می گردد و از هر نظر به نفع طرفین می باشد.

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی را با توافق، به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع نمایند.

برای استفاده بهتر از خدمات مرکز داوری اتاق ایران،توصیه می شود متن زیر را در قرارداد درج نمایند.

 

(( کلیه اختلافات و دعاوی نای از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار ، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.))

مرکز داوری اتاق ایران

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳ ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

 

اهم وظایف و خدمات

 

اصلی ترین وظیفه مرکزی اتاق ایران به عنوان تنها نهاد رسمی داوری سازمانی در کشور،حل و فصل اختلافات حقوقی تجاری و بازرگانی اقتصادی از طریق داوری یا میانجی گری و سازش است. علاوه بر این،ترویج داوری و آموزش داوری به عنوان یک حرفه حقوقی تخصصی، در شمار کارهای مرکزی داوری است که مورد توجه و استقبال فراوان قرار گرفته است. تعامل با مراکز داوری بین المللی در کشورهای مختلف در زمینه معرفی و ترویج داوری و برگزاری سمینارهای مشترک یا کمک به اجرای آراء داوری بخش دیگری از وظایف و خدمات مرکز داوری است.

 

اهداف و برنامه ها

 

 • حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی و تجاری داوری، میانجی گری، کارشناسی و سازش.
 • توسعه شعب و دفاتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق های شهرستانها جهت دسترسی راحت تر فعالین اقتصادی به خدمات این مرکز از جمله حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی.
 • ترویج فرهنگ داوری در کشور از طریق انتشار کتاب و مقاله برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی جامعه حقوقی کشور با اسلوب صحیح داوری.
 • تعامل مستمر با نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه.
 • گسترش داوری از طریق همکاری با مراکز کشورهای دیگر و نیز مراکز داوری بین المللی.
 • تعامل و همکاری با انجمن ها و اتحادیه ها و به طور کلی تشکل های اقتصادی و تجاری و ارائه خدمات داوری و حقوقی با تعرفه های ترجیحی.

محصولات و خدمات

 • در طول سال های گذشته بیش از ۱۵۰۰ درخواست داوری به ثبت رسیده است و تعداد۵۰۰ فقره رای صادر شده است. علاوه بر این تعداد زیادی از پرونده ها از طریق سازش، استرداد دعوی و یا عدم پیگیری طرفین دعوی مختومه گردید. در این بازه زمانی بیش از ۱۵۰۰ جلسه رسیدگی داوری با حضور داور/ هیئت داوری و طرفین دعوی تشکیل شده است.میانگین مدت رسیدگی به هر پرونده ( به ز موارد استثنا ) حدود ۷ ماه و ۶ روز است.
 • مرکز داوری در راستای ترویج داوری و فرهنگ سازی از طریق انتشار کتاب و مقاله و سایر نشریات، اقدامات زیادی بعمل آورده:
 • انتشار ۳ جلد گزیده آراء داوری مرکز
 • مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران
 • مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران
 • سالنامه داوری ایران

 • کتاب قوانین و مقررات کاربردی داوری که شامل مجموعه قوانین جاری کشور در حوزه داوری ( در سازمان های مختلف ) است.
 • ” قواعد میانجی گری مرکز داوری اتاق ایران” که پس از پنج مرحله ویرایش و تایید هیئت مدیره مرکز، برای تصویب در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب شده است.
 • مرکز داوری اتاق ایران برای ترویج داوری به عنوان به حرفه حقوقی و تخصصی، دوره های مختلف آموزش تخصصی داوری اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی استانها برگزار نموده است.
 • تفاهم نامه های متعددی با اتحادیه ها، سندیکاها ،تشکل های داخلی و نیز مراکز و نهادهای داوری خارجی و بین المللی در جهت ترویج داوری و ارائه خدمات داوری ( با تعرفه های ترجیحی) منعقد شده است.
 • برای سهولت دسترسی تجار و فعالین اقتصادی سراسر کشور به خدمات مراکز داوری اتاق ایران، تاکنون تعداد ۳۰ دفتر مرکز داوری در اتاق های بازرگانی استان ها افتتاح و مشغول فعالیت هستند.
 • تعامل با سازمان ها و نهاد های حاکمیتی به ویژه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در موارد زیر :
 • تهیه و تدوین قانون جامع داوری که در قالب یه پروژه از طرف قوه قضائیه به مرکز داوری اتاق ایران محول شده است .
 • شرکت در بیش از ۵۰ جلسه مشترک با معاونت حقوقی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تهران و شهرستانها.
 • برگزاری ۲ نشست مشترک بین روسای دفاتر مرکزی اتاق ایران در اتاق های شهرستانها و معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها با میزبانی اتاق های تبریز و اصفهان.
 • نشست های هم اندیشی داوران مرکز و قضاوت دادگاه های بدوی و تجدید نظر دادگستری استان تهران درباره موضوعات خاص.

 

[button size=’medium’ style=” text=’دریافت لیست قیمت های داوری’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2019/01/Scan_20190126-4.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *