اساسنامه انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی 

با درود

به استحضار اعضای محترم انجمن می رساند که، متن اساسنامه جدید انجمن به شرح ذیل می باشد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/15 مورد تایید اعضا محترمقرار گرفته است.

 

                                                                                                                             با سپاس – هیات مدیره انجمن

 

جهت مطالعه و دانلود  کلیک کنید