تشکل تخصصی صادرات

اعضا انجمن صادرکنندگان صنعتی،
معدنی و خدمات مهندسی

فروسیلیس ایران
فروسیلیس ایران
فروآلیاژ ایران
فروآلیاژ ایران
اواپلیمر پویا
آواپلیمر پویا
یزد تایر
یزد تایر
ایران یاسا تایرو رابر
ایران یاسا تایر و رابر
ایران خودرو
ایران خودرو
کارافرینان صنعت ذوب فلزات
کارافرینان صنعت ذوب فلزات
آردداران
آردداران
ایران گلاب
ایران گلاب
آلیاژگسترهامون
آلیاژگسترهامون
برفاب
برفاب
نفت بهران
نفت بهران
پرشیا تضمین
پرشیا تضمین
بلور نوری تازه
بلور نوری تازه
کفش نهرین
کفش نهرین
نسل برتر خاورمیانه
نسل برتر خاورمیانه
تک ماکارون
تک ماکارون
ریخته گری تراکتورسازی ایران
ریخته گری تراکتورسازی ایران
تولیدی کوشش رادیاتور
تولیدی کوشش رادیاتور
رزیتان
کفش نهرین
جنرال مکانیک
جنرال مکانیک
سقزسازی کردستان
سقزسازی کردستان-ون
مهندسین مشاور فن آوری اطلاعات مکانی فام زیرساخت
مهندسین مشاور فن آوری اطلاعات مکانی فام زیرساخت
ذوب اهن اصفهان
ذوب اهن اصفهان
کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
شوفاژکار
شوفاژکار
کاشی و سرامیک سینا
کاشی و سرامیک سینا
عمران مومان چابهار
ریخته گری تراکتورسازی ایران
کالسیمین
کالسیمین
فرآورده های لبنی بهار دالاهو (مانیزان)
فرآورده های لبنی بهار دالاهو (مانیزان)