دسته: اخبار اقتصادی-کرونا

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

نظرسنجی از اعضا در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظرسنجی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم چیست پیرو نامه شماره 2/34709 مورخ 1401/02/26 در خصوص لایحه اصلاح قانون…