غلامرضا میری ، نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: احتمال دپو شدن این زعفران پس از خریده شدن وجود دارد اما به خارج از کشور صادر نشده است. وی گفت: قیمت پایه زعفران در حال حاضر ۱۶۰۰ دلار است در حالی که ضرر صادر‌کننده ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار است و صادرات در این شرایط منطقی نیست. این قیمت دلار باعث ضرر تولیدکننده و صادر‌کننده است. نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار کرد: به وزیر صنعت گفتیم که معافیت مالیاتی نمی‌خواهیم فقط اجازه دهید مانند قبل بارها را صادر کنیم که پاسخگو نبودند.

 

انجمن صادرکنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی

کانال تلگرامی : برای عضویت در کانال کلیک کنید

وب سایت:www.examie.org

تلفن :88832523