دسته: اخبار صادرات

مصطفی طالقانی، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران مطالبه‌گری در رفع تعهد ارزی

  مصطفی طالقانی، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران مطالبه‌گری در رفع تعهد ارزی را بزرگ‌ترین دغدغه صادرکننده‌ها دانست. او افزود: اتاق به‌عنوان مطالبه‌گر این حوزه، در…