احتراماً تصویر نامه شماره 60/60922 مورخ 1396/03/04 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل های اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا به همراه ضمایم جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

[button size=’medium’ style=” text=’1 دریافت اطلاعیه’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/06/ابلاغ1.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’2 دریافت اطلاعیه’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/06/ابلاغ1.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’3 دریافت اطلاعیه’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/06/ابلاغ3.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *