تشکل تخصصی صادرات

دسته: قوانین و بخشنامه های امور گمرکی

ضوابط و مقررات واردات دارو و تجهيزات پزشكی به کردستان عراق

[button size=’medium’ style=” text=’دریافت راهنما’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/05/daru-kurdistan.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]