تشکل تخصصی صادرات

صادرکنندگان ممتاز

ایران گلاب/ پاکسان / زعفران اسفدان/ صنایع شیر ایران/ لاستیک یزد

 

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی زعفران اسفدان / مدیر عامل جناب آقای علی سالاری ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0004-1.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی پاکسان / مدیر عامل جناب آقای علی صفوی نژاد ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0003-1.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی ایران گلاب/ مدیر عامل جناب آقای مجید راهب ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0005.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی لاستیک یزد / مدیر عامل جناب آقای دکتر اسکندر ستوده ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0008-5.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران / مدیر عامل جناب آقای سید جواد میر بابائی ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0007.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

 

صادرکنندگان نمونه ملی

جنرال مکانیک / ایران ترانسفو / گلسار فارس / فروسیلیس / پارس حیان / پالایش قطران ذغالسنگ

 

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی جنرال مکانیک / مدیر عامل جناب آقای عبدالحسین بیگدلی ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0016.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی پالایش قطران ذغالسنگ / مدیر عامل جناب آقای غلامعلی فتحعلی ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0002.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی پارس حیان / مدیر عامل دکتر زهرا گلوبندی ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0009.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی فروسیلیس / مدیر عامل جناب آقای علی اصغر حاجی بابا ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0012.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی ایران ترانسفو / مدیر عامل جناب آقای ارسلان فتحی پور ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0018-1.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

[button size=’medium’ style=” text=’اطلاعات کامل و معرفی شرکت بازرگانی گلسار فارس / مدیر عامل جناب آقای سید جلال الدین فرحمند ‘ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/10/SOceAchat17102212080_0013.jpg’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *