اعلام بخشنامه بانك مركزی در خصوص فروش ارز به نرخ روز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطایی - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16625
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16625,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive