برچسب: انجمن صادرکنندگان

نمایشگاه بین المللی ساخت، بازسازی و سرمایه گذاری نینوی

نمایشگاه بین المللی ساخت، بازسازی و سرمایه گذاری نینوی

به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، طبق نامه شماره 931/1211774 مورخ 1401/03/23 وزارت امور خارجه، به اطلاع میرساند قرار است نمایشگاهی تحت عنوان “نمایشگاه بین المللی ساخت،…

جزئیات کارت نان منتشر شد

 معاون وزیر جهادکشاورزی ضمن تشریح جزئیات طرح هوشمندسازی نان در زمینه نهاده‌های معوقه تولیدکنندگان گفت که به‌زودی این نهاده‌ها تحویل داده خواهد شد. به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و…