طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

جمع بندی نظرات اعضای محترم تشکل طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا تاریخ 96/9/26 می باشد.

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

[button size=’medium’ style=” text=’دریافت پیوست’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2017/12/1763.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیطرح اصلاح و الحاق موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *