گزارش های کاربردی کشور اتریش در حوزه های مختلف

هیاتی به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران و متشکل از روسای محترم اتاق های بازرگانی استان ها در آذر ماه سال جاری به کشور اتریش عزیمت نمود . در همین ارتباط گزارش های کاربردی کشور اتریش در حوزه های مختلف (کشاورزی ، حمل و نقل ، نوآوری و تکنولوژی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، صنایع دارویی و شیمیایی و … ) تشکل که به شرح پیوست های زیر در اختیار شما اعضای محترم قرار می دهد.

 

[button size=’medium’ style=” text=’نگاهی به برنامه های وزارت حمل و نقل، نوآوری و تکنولوژی اتریش درخصوص شهرهای هوشمند’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/1-3.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’گزارش پیشرفت تحقیق و توسعه در اتریش’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/2-1.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’نگاهی به ظرفیت های اقتصادی اتریش در بخش کشاورزی و جنگلداری’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/3.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’گزارش دولت فدرال اتریش به پارلمان درباره جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/4-1.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’AAIG نگاهی به انجمن صنایع هوایی اتریش’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/5.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’نگاهی به صنایع شیمیایی و دارویی اتریش’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/6.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

 

[button size=’medium’ style=” text=’نگاهی به ظرفیت های صنایع خودروسازی اتریش’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/01/7.pdf’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *