وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه روزانه حدود یک‌هزار تن خرید مازاد مرغ وجود دارد،.گفت: این محصول پس از خریداری جهت ذخایر منجمد می‌شود. همچنین در تخم‌مرغ نیز ذخیره‌سازی آغاز شده.و شرکت پشتیبانی دام خرید در این زمینه را انجام می‌دهد.

لغو عوارض صادراتی ۵ قلم کالا

ساداتی‌نژاد اضافه کرد: تسهیلات مناسبی در صنعت طیور برای تامین نهاده‌های دامی که روی سامانه بازارگاه بارگذاری‌شده. در نظر گرفته‌شده.است، برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند به‌راحتی نهاده‌های دامی موردنظر خود را تامین کنند۵۰‌درصد نهاده. در سامانه بازارگاه توسط بانک کشاورزی تامین‌مالی می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با واردکنندگان نهاده‌های دامی، تصریح کرد: با مذاکراتی که با واردکنندگان نهاده‌های دامی.انجام شده،.۵۰‌درصد به‌صورت اعتباری به صنعت طیور داده.می‌شود که تولیدکنندگان می‌توانند از این ظرفیت ایجاد‌شده. استفاده کنند.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حمایت از تولیدکننده‌ها،.تصریح کرد: با تمام توان در کنار تولیدکنندگان هستیم که دغدغه‌ای از این بابت وجود نداشته.باشد و امیدواریم پایداری  و استمرار تولید ادامه پیدا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.