آگهی مناقصه عمومی
شرکت «لوک‌اُیل ازبکستان اُپِرِیتینگ کُمپانی» (با مسئولیت محدود)

مناقصه‌ای‌را جهت تحقیقات ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی تکنولوژیکی و کارهای حفاری و انفجار در چاه های معادن گروه کاندیم اعلام می‌نماید

اشخاص حقوقی و سازمانهای داخلی و خارجی دارای تجربه اجرای طرحهای مشابه که قوانین ازبکستان یا قوانین کشورهای ثبت کننده آنها شرکت آنها در مناقصه‌ها یا در اجرای کارهای فوق در جمهوری ازبکستان را منع نمی‌کنند، می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند.

شرکت ها و سازمان های متقاضی باید واجد شرایط مقرر شده در اسناد این مناقصه به شرح ذیل باشند:
الف – گردش سالانه به ارزش حداقل 5 (پنج) میلیون دلار؛
ب – سابقه کار در 3 سال اخیر به عنوان پیمانکار اصلی بیش از سه قرارداد در مورد انجام کارهایی که از لحاظ چگونگی و سختی مشابه با کارهای در نظر گرفته شده در طرح مورد این مناقصه باشد. این شرط مشروط به انجام شدن کارها به اعتبار قراردادهای قبلی به میزان حد اقل 70 درصد می‌باشد.
ج – تجهیزات لازم دارای گواهی انطباق و کارمندان تایید صلاحیت شده؛
د – چنانچه کارها یا خدمات مربوط به اجرای قرارداد موکول به اخذ مجوز باشد، باید مجوزهای لازم‌را داشته باشد.
ه – امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای تأمین درخواست شرکت در مناقصه و اجرای قرارداد؛
و – مدیر قرارداد دارای حد اقل 5 سال سابقه انجام کارهای مشابه که از لحاظ ویژگی و میزان مشابه کار در نظر گرفته شده در این مناقصه باشد.

زمان و مکان دریافت اسناد: بسته کامل اسنادرا (به زبان روسی) می‌توان بعد از ارائه درخواست کتبی در مورد شرکت در مناقصه در نشانی زیر دریافت کرد (درخواست کتبی نوشته شده در کاغذ آرمدار شرکت یا سازمان و تأیید شده با امضای رئیس شرکت یا سازمان تا 1 ژوئن سال 2009 پذیرفته می‌شود):
جمهوری ازبکستان، 100015، شهر تاشکند، خیابان شِفچنکو، پلاک شماره 34 – آ، شرکت «لوک‌اُیل ازبکستان اُپِرِیتینگ کُمپانی» (با مسئولیت محدود).
تلفن: 50 60 140 (71 998)
دورنگار: 51 60 140 (71 998)
ایمیل: uzbekistan@iukoil-overseas.ru

ارسال اسناد مناقصه: بسته اسناد از طریق ایمیل یا پست بدون هیچگونه مسئولیت در برابر گم شدن و یا دیر رسیدن ارسال یا به نماینده شرکت یا سازمان متقاضی که به نشانی فوق آمده است بعد از ارایه‌ و تحویل درخواست کتبی جهت شرکت در این مناقصه ارائه می‌شود.

منبع تأمین مالی: از محل منابع مالی خود شرکت «لوک‌اُیل ازبکستان اُپِرِیتینگ کُمپانی»

زمان و مکان تحویل پیشنهادات: پیشنهادات در مورد این مناقصه باید تا ساعت 10 مورخ 11 ژوئن سال 2009 به نشانی زیر تحویل داده شود: ازبکستان، 100015، شهر تاشکند، خیابان شِفچنکو، پلاک شماره 34 – آ.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات: بازگشایی پیشنهادات در ساعت 10 مورخ 11 ژوئن سال 2009 در نشانی زیر با حضور نمایندگان شرکت ها یا سازمان های متقاضی برگزار خواهد شد:
جمهوری ازبکستان، 100027، شهر تاشکند، خیابان اَ. خواجه‌اف، پلاک 1.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *