شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
23922
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-23922,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

05 آذر شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم جدید


سازمان امور مالیاتی کشور و نظر به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور برنامه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور در شیوه پیاده سازی مفاد ماده مذبور اعلام میگردد.

نامه اصلی