فرم نمونه گواهی اطمینان شرکت های اوکراینی > انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
23803
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-23803,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

21 آبان فرم نمونه گواهی اطمینان شرکت های اوکراینی

برای آگاهی رسانی به تجار و بازرگانان و شرکتهای ایرانی علاقمند به داد و ستد با شرکت های اوکراینی ، تصویر دو فرم نمونه گواهی اطمینان شرکت های اوکراینی بصورت خام و ممهور به مهر اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین به منظور راستی آزمایی شرکت های یاد شده در مراودات تجاری در بخش ضمایم آمده است.

 این گواهینامه به هر شرکت اوکراینی که عضو اتاق بازرگانی و صنایع آن کشور باشد سالانه و پس از بررسی و بازرسی‌های لازم اعطا می‌گردد.

بدیهی است شرکت های ایرانی که تمایل دارند با شرکت های اوکراینی مراوده تجاری داشتــه باشند می‌بایست از شرکت اوکراینی اصل این گواهینامه را درخواست نموده و به تاریخ صدور آن توجه نمایند.

از تاریخ صدور گواهینامه اطمینان نباید بیش از چند ماه گذشته باشد.