پروانه ثبت و فعاليت تشكل‌های اقتصادی در اتاق ايران - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16710
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16710,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

20 بهمن پروانه ثبت و فعالیت تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران

به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی ، دستور العمل‌ها و اساسنامه ها مصوب ، انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی تشکیل و تحت شماره ۴۶۴ در اتاق ایران به ثبت رسیده است. و تشکل موصوف تحت شماره ۱۴۶۳۷ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نیز به ثبت رسیده است.