افزایش داد و ستد و حجم مراودات تجاری فی مابین ایران و انگلیس سال 97 >
23832
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-23832,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

22 آبان افزایش داد و ستد و حجم مراودات تجاری فی مابین ایران و انگلیس سال ۹۷

علیرغم تحریم های اقتصادی آمارهای منتشره از سوی کمرک ایران نشان دهنده افزایش داد و ستد و حجم مراودات تجاری فی مابین ایران و انگلیس در سال ۱۳۹۷ می باشد.

بررسی های به عمل آمده و پیش بینی اتاق مذکور حکایت از امکان توسعه روابط بازرگانی با شرکت های کوچک و متوسط انگلیس دارد.

در همین ارتباط اتاق ایران و انگلیس آمادگی خود برای همکاری و تعامل نزدیکتر با تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده و در نتیجه توسعه روابط با انگلیس را اعلام و خواستار برگزاری نشست های تخصصی و کاربردی در این رابطه شده است.
خواهشمند است مراتب مورد بررسی و در صورت علاقمندی، هماهنگی های لازم با اتاق مذکور از طریق شماره تلفن های ۸۸۷۰۱۲۹۵ ، ۸۸۷۰۱۸۰ را به عمل آورده و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایید.