برچسب: کشور تونس

لیست مناقصات کشور تونس

لیست مناقصات کشور تونس در فایل زیر:   [button size=’medium’ style=” text=’دریافت پیوست’ icon=’fa-paperclip’ icon_color=’#f6f500′ link=’http://examie.org/wp-content/uploads/2018/05/UnAssigned401d3eb6d9525ee.tif’ target=’_blank’ color=’#f6f500′ hover_color=’#003a62′ border_color=’#f6f500′ hover_border_color=’#003a62′ background_color=’#003a62′ hover_background_color=’#f6f500′ font_style=’normal’ font_weight=’700′ text_align=’center’ margin=’20’]     انجمن…

پروژه های خدمات فنی و مهندسی در کشور تونس(ویژه خدمات فنی و مهندسی)

بررسی پروژه ای خدمات فنی و مهندسی در تونس (بزرگترین پروژه تجاری – تفریحی تونس استان صفاقس پروژه تاپارورا) در پیوست تقدیم میگردد.   [button size=’medium’ style=” text=’ پیوست’ icon=’fa-paperclip’…