برچسب: عرضه ۳.۶ میلیارد دلار برای واردات/ بازار در انتظار صادرکنندگان