برچسب: ایران،تجارت دلار،تجارت8.8میلیارد دلاری ایران با اروپا در هفت ماه،اروپا،اتاق ایران،اتاق تهران،انجمن صادرکنندگان،مشکلات اقتصاد،اقتصاد و کرونا،انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی