مناقصه بین المللی در شهر مرو کشور ترکمستان (شماره 9) > انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
17015
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-17015,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

08 خرداد مناقصه بین المللی در شهر مرو کشور ترکمستان (شماره ۹)

شرکت های محترم عضو انجمن صادرکنندگان

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۶/۴۳۰/۸۶۵۷ مورخ ۹۶/۰۲/۲۶ مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی منضم به نامه شماره ۱۲۳/۲۲۰/۴۶۰۴۲۱۲ مورخ ۹۶/۰۲/۱۸ مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امورخارجه در خصوص برگزاری مناقصه بین المللی در شهر مرو کشور ترکمنستان (شماره ۹) در ارتباط با تامین نیاز وزرات صنعت ترکمنستان – ساخت شرکت مشترک تولید مصالح ساختمانی و تامین نیاز شرکت دولتی ” ترکمن گاز ” – تجهیزات عمومی کارخانه جهت اطلاع ایفاد می گردد.

دریافت اطلاعیه