دسته: قوانین، بخشنامه ها و مصوبات

اهمیت تعطیلی روز شنبه

پاسخ به نامۀ ریاست جمهوری دربارۀ مسائل اولویت‌دار و راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با حوزۀ مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی

تکمیل کاربرگ مسائل اولویت‌دار به همراه راهکارهای پیشنهادی، توسط انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی: بررسی پنج مورد از مشکلات اساسی به همراه‌ راهکارهای کارآمد: معایب چند نرخی بودن…

لغو کلیه بخشنامه های محدودیت کننده صادرات محصولات معدنی

لغو کلیه بخشنامه های محدودیت کننده صادرات محصولات معدنی به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی کلیه بخشنامه های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه ای، سیمان، کاشی و…