اساسنامه انجمن > انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16465
rtl,page-template-default,page,page-id-16465,page-child,parent-pageid-15375,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات

فصل اول

کلیات و اهداف

ماده ۱- نام
انجمن صادرکنندگان محصولات صنعتی، معدنی و خدمات تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود .

ماده ۲- محل انجمن
مرکز اصلی این انجمن شهر تهران به نشانی خیابان کریم خان زند شماره ۱۰۲ طبقه ششم غربی کد پستی ۱۵۸۴۷۷۴۸۵۸ واقع است که در صورت لزوم به درخواست هیات مدیره می‌تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای سراسر ایران شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید .
تبصره۱ – تغییر مرکز اصلی انجمن با تصویب هیات مدیره خواهد بود و انجمن باید مراتب را به اطلاع وزارت کشور برساند .

ماده ۳ – تابعیت
اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند .

ماده ۴- اهداف
انجمن دارای اهداف زیر می باشد :
۱- حفظ و حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضا
۲- به روز نمودن دانش فنی اعضا
۳- برگزاری جلسات، همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌، میزگردها و نظایر آن در خصوص موضوع و اهداف تشکل
۴- ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و دستگاههای مرتبط در خصوص اهداف تشکل
۵- ایجاد تسهیلات رفاهی جهت اعضا
۶- ارائه راهکارها و پیشنهادات به مسئولین و دستگاههای مختلف در خصوص اهداف تشکل و توسعه صادرات غیر نفتی
۷- تلاش جهت کمک به افزایش صادرات صنعتی،‌ معدنی و انواع خدمات ، کوشش در جهت کسب بازارهای جدید و تقویت و حفظ و گسترش بازارهای کنونی در جهان
۸- بررسی مقررات و قوانین داخلی مرتبط با صادرات و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مقررات کشورهای مقصد و بین‌المللی، و تلاش برای بهینه سازی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات
۹- مطالعه درباره مشکلات قانونی، ساختاری و رفتاری صادرات و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادها به بنگاه‌های صادرکننده و مقامات مسئول سیاست‌گذار و تصمیم گیر.
۱۰- تحلیل و دفاع از صادرکنندگان در سطح کلان با استفاده موثراز قوانین و مقررات
۱۱- تشکیل دوره‌های آموزشی، سمینارها و همایش‌ برای ارتقای آگاهی‌های بازرگانی مسئولان بازاریابی و صادراتی بنگاهها و مشارکت با نهادهای فعال و ذیصلاح در این زمینه.
۱۲- تلاش در جهت تقویت خطوط ارتباطی صادرکنندگان با دولت و حضور در مجامع تصمیم‌گیری برای متناسب سازی صادرات با امکانات.
۱۳- تلاش برای ایجاد ارتباط و همکاری میان بخش‌های صنعت، معدن و خدمات با صادرکنندگان و شناسایی رشته‌های جدید صادراتی
۱۴- اشاعه فرهنگ صادرات تازه‌ها و ارائه دستاوردهای آن به جامعه از طریق انتشار کتب و نشریه و بولتن‌های تخصصی.

ماده ۵- کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می‌شود.

فصل دوم

شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده ۶ – هر فرد حقیقی که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند به عضویت انجمن درآید.
۱- داشتن مدرک تحصیلی
۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه
۳- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۴- نداشتن سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
۵- پرداخت حق عضویت
تبصره ۱ : خاتمه عضویت بنا به درخواست شخص، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۷- عضویت
انجمن دارای دو نوع عضویت خواهد بود.
۱- اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند.
۲- اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیات مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

فصل سوم

ارکان

ماده ۸- ارکان انجمن

عبارتند از: الف- مجمع عمومی ب- هیات مدیره ج- بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰ – مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار حداکثر تا پایان تیرماه تشکیل خواهد شد برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد در صورتی که دردعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یکماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هیات مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت یا دعوتنامه کتبی قید شود.
تبصره ۱- : کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.
تبصره۲- : در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند ، بازرس/ بازرسان مکلف است/ مکلفند پس از تایید وزارت کشور راساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند .

ماده ۱۱ – دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیک (پیامک ، پست الکترونیکی و …) صورت می‌پذیرد ، دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل ۲ هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد .

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (بازرسان)
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های انجمن

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۱۱ این اساسنامه‌ مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس (بازرسان)
۲- با درخواست ودعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن
تبصره۱: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرا موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴- در صورتی که بازرس/ بازرسان یا یک سوم اعضا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را داشته باشند موضوع کتباً به رئیس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد. رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر اینصورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ، ظرف مدت ده روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نماید.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن
۳- عزل هیات مدیره

تبصره ۱ : عزل تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس / بازرسان و یا اکثریت اعضای هیات مدیره با هماهنگی و تایید وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ : در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیات مدیره، مجمع فوق‌العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی‌باشند، اداره می‌شود.
تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع، به وزارت کشور را به عهده دارند.
تبصره ۲ : هیات رئیسه نسخه‌ای از صورت جلسه را برای اطلاع اعضا در محل انجمن نصب می‌نماید .

ب: هیات مدیره

ماده ۱۷- انجمن دارای هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲تا ۵ نفر عضو علی البدل می‌باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱: شعب انجمن با رعایت ماده ۲ اساسنامه در شهرستان ها توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می‌شوند ، اداره خواهد شد. اعضا این هیات‌ها طبق دستور العمل هیات مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تاسیس شعبه ۳۰ نفر عضو می‌باشد که در صورت عدم حصول آن، می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره ۲: جلسات هیات مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آرا موافق اکثریت حاضر خواهد بود.
تبصره ۳ : اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه‌ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند حدود اختیارات هیات مدیره را آئین نامه مشخص می‌نماید.
تبصره۴ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۵: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضا هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیات مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل می‌توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره‌ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد .
تبصره ۶: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۸- مجمع عمومی، هیات مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیات مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است ظرف حداقل ۳ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده ۱۹- هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می‌باشد :
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم،تعیین حکم،‌وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی، تغییر مکان استیجاری انجمن .
به طورکلی هیات مدیره می‌تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد بنام انجمن انجام دهد.
تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ،‌اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن دارا می‌باشد.
تبصره ۲: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و خزانه‌دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۳: هیات مدیره می‌تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیراجرایی انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید .
مدیراجرایی در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می‌گردد. نماینده انجمن محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد .
تبصره ۴: هیات مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد .
تبصره ۵: آئین نامه اجرایی این اساسنامه به تصویب هیات مدیره رسیده و پس از تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان

ماده ۲۰- مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد کرد .
تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۲: اعضای هیات مدیره ، ‌مدیراجرایی و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده ۲۱- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع عمومی .
۳- ارائه گزارش هرگونه تخلف‌ هیات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی
تبصره ۱: گزارش بازرس( بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر انجمن آماده باشد.

ماده ۲۲- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید وشرط باید به وسیله هیات مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم

بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۳- بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا،‌ اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تامین می‌شود.

ماده ۲۴- کلیه وجوه دریافتی و هزینه ‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمیعتها ارائه خواهد شد.
تبصره۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره۲: سال مالی انجمن منطبق برسال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.
تبصره۳: کلیه وجوه مازاد برهزینه‌های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۵- کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.
مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد .
تبصره ۱: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضا ذیربط خواهد رسید.

ماده۲۶- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضا هیات مدیره و بازرس( بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمیعت‌ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره۱: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷- انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره۱: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸- با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی‌تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

انحلال

ماده۲۹- در موارد زیر انجمن منحل می‌شود:
۱- بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده
۲- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
۳- بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

ماده ۳۰- انحلال:
در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده ، هیات تصفیه‌ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می‌نماید. این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود راجهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمیعت ها ارسال دارد.

ماده ۳۱- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۱ ماده و۲۸ تبصره در اولین نشست اعضا مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ اول آذر ۱۳۹۱ به تصویب رسید.