ارائه اطلاعات خاص مناقصات خارجی

ارائه اطلاعات خاص مناقصات خارجی

انجمن با توجه به مراودات کاری که با سازمان توسعه تجارت دارد به صورت متناوب و منظم اطلاعات منقصات خارجی را که در کلیه زمینه ها می باشد دریافت نموده و در اختیار اعضای خود قرار می دهد.

اخبار مناقصات خارجی

[latest_post type=”minimal” order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h3″ display_category=”0″ display_time=”1″ display_comments=”0″ display_like=”0″ display_share=”0″ category=”tenders” text_length=”300″]