تشکل تخصصی صادرات

رقم پرداختی در طرح رونق تولید از ابتدای سال گذشته تا پنجمین روز از خرداد امسال از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

تا پایان سال ۱۳۹۶ و در قالب “طرح رونق” تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی ثبت نام کردند که از این تعداد در زمان مذکور به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد؛ طرحی که جهت اجرا در سال جاری نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس جمهوری است.

بنا بر اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ایسنا قرار گرفته است، با توجه به اینکه طرح رونق تولید در سال جاری به صورت مجزا از طرح سال گذشته کلید نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلی در حال اجراست، تاکنون ۲۸ هزار و ۸۳۹ واحد تولیدی و صنعتی رقمی معادل ۲۰ هزار و ۴۳۱ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

با تفکیک رقم پرداختی در طرح رونق تولید طی سال گذشته و دو ماهه سال جاری می‌توان دریافت که طی حدود دو ماهه اخیر رقمی معادل هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان به ۹۰۱ واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده است.

گفتنی است، سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخش مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌شود، این بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند؛ بنابراین قرار بر این شد تا اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شود که تا پایان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد. حال این رقم تا پایان پنجمین روز از خردادماه سال ۱۳۹۷ به رقمی معادل ۲۰ هزار و ۴۴۳ میلیون تومان رسیده است.

در ذیل جدول مربوط به طرح رونق تولید از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پنجمین روز از خردادماه سال جاری به تفکیک استان‌ها آمده است.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

گزارش طرح رونق تولید تا تاریخ

۱۳۹۷/۰۳/۰۵

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

استان

تعداد ثبت نام

معرفی به بانک متقاضیان

تسهیلات پرداختی در فرآیند رونق

تسهیلات پرداختی مستقیم بانک ها

مجموع تسهیلات پرداختی

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

۱

آذربایجان شرقی

۳۳۸۳

۱۱۲۲

۸۰۱۰۰۲۴

۴۷۰

۳۶۰۵۹۶۶

۷۴۳

۴۲۷۹۰۵۹

۱۲۱۳

۷۸۸۵۰۲۵

۲

آذربایجان غربی

۲۸۳۳

۶۰۶

۶۲۷۶۸۰۵

۴۱۹

۵۲۲۵۵۱۶

۵۲۴

۲۶۷۹۴۳۴

۹۴۳

۷۹۰۴۹۵۰

۳

اردبیل

۱۷۵۲

۶۱۸

۴۰۲۲۸۴۲

۱۹۹

۲۴۴۰۷۲۲

۱۴۴

۳۵۵۹۴۳

۳۴۳

۲۷۹۶۶۶۵

۴

اصفهان

۳۰۲۴

۱۷۸۶

۱۱۵۸۷۵۲۲

۶۹۴

۴۸۷۱۰۸۲

۱۳۶۲

۱۳۴۸۶۱۵۵

۲۰۵۶

۱۸۳۵۷۲۳۷

۵

البرز

۹۶۱

۳۸۰

۹۱۴۸۴۶۳

۳۴۷

۶۸۳۳۸۵۶

۵۴۷

۵۳۸۴۳۳۳

۸۹۴

۱۲۲۱۸۱۸۹

۶

ایلام

۳۹۱

۱۱۱

۵۷۶۹۷۰

۹۴

۴۹۸۲۱۶

۲۸۷

۴۰۲۰۱۰

۳۸۱

۹۰۰۲۲۶

۷

بوشهر

۳۹۶

۱۶۱

۱۴۳۷۱۵۵

۱۵۸

۱۰۳۱۸۱۲

۳۷۹

۸۱۳۱۹۰

۵۳۷

۱۸۴۵۰۰۲

۸

جنوب کرمان

۱۳۹

۸۱

۷۰۳۹۷۸

۶۱

۳۷۰۴۳۸

۹۱

۱۰۸۳۶۳

۱۵۲

۴۷۸۸۰۱

۹

چهارمحال و بختیاری

۱۰۲۰

۴۵۴

۲۳۵۹۶۲۵

۱۷۰

۶۷۱۰۸۲

۵۶۰

۱۴۵۸۱۸۴

۷۳۰

۲۱۲۹۲۶۶

۱۰

خراسان جنوبی

۲۸۷

۱۳۳

۲۷۱۸۹۳۶

۱۱۰

۱۷۴۲۷۱۱

۵۹۰

۱۰۲۵۰۹۷

۷۰۰

۲۷۶۷۸۰۸

۱۱

خراسان رضوی

۱۸۰۴

۱۱۹۱

۶۷۵۵۲۷۸

۴۴۷

۲۷۱۷۱۴۶

۶۴۸

۴۷۱۷۶۸۴

۱۰۹۵

۷۴۳۴۸۳۰

۱۲

خراسان شمالی

۲۳۲

۱۴۲

۹۴۴۰۶۸

۴۵

۱۵۲۳۹۷

۱۲۰

۳۷۶۲۴۰

۱۶۵

۵۲۸۶۳۷

۱۳

خوزستان

۲۳۸۳

۱۳۰۸

۵۶۳۱۹۷۱

۲۶۹

۲۳۱۹۲۳۸

۳۱۰

۱۱۲۲۳۶۷

۵۷۹

۳۴۴۱۶۰۵

۱۴

زنجان

۶۳۰

۵۰۵

۵۴۰۴۸۳۲

۲۵۳

۴۱۹۳۳۸۳

۴۹۴

۱۴۸۱۴۳۷

۷۴۷

۵۶۷۴۸۲۰

۱۵

سمنان

۲۰۷۱

۱۲۲۸

۸۴۶۱۵۹۰

۹۱۲

۵۶۱۴۴۶۲

۲۶۶

۲۱۸۹۴۶۴

۱۱۷۸

۷۸۰۳۹۲۶

۱۶

سیستان و بلوچستان

۲۵۹

۱۸۸

۱۹۶۹۵۳۰

۶۶

۵۷۳۶۴۳

۷۶

۸۳۹۴۳۶

۱۴۲

۱۴۱۳۰۷۹

۱۷

تهران

۷۵۵

۲۵۴

۴۴۷۵۸۱۳

۲۶۶

۲۹۹۲۸۸۷

۱۲۰۲

۲۴۶۸۱۴۵۲

۱۴۶۸

۲۷۶۷۴۳۳۹

۱۸

فارس

۱۵۹۱

۴۰۹

۴۶۶۸۹۳۴

۲۳۵

۲۸۸۳۹۳۳

۱۶۲۵

۶۷۲۳۳۲۶

۱۸۶۰

۹۶۰۷۲۵۹

۱۹

قزوین

۱۸۸۴

۹۴۵

۸۶۴۰۸۹۹

۶۰۳

۴۴۹۴۳۴۸

۴۲۷

۴۶۵۸۵۰۳

۱۰۳۰

۹۱۵۲۸۵۱

۲۰

قم

۱۲۳۰

۶۳۲

۳۲۵۲۷۰۳

۵۲۰

۲۸۲۳۲۴۱

۳۰۲

۳۹۴۸۰۰۳

۸۲۲

۶۷۷۱۲۴۴

۲۱

کردستان

۵۹۱

۴۶۵

۱۴۶۸۳۵۰

۱۷۲

۸۳۷۸۱۰

۲۶۴

۴۵۲۲۶۰

۴۳۶

۱۲۹۰۰۷۰

۲۲

کرمان

۷۵۲

۲۹۴

۵۱۵۶۴۸۱

۱۵۸

۳۵۶۳۵۱۳

۲۷۲

۲۱۸۶۷۴۱

۴۳۰

۵۷۵۰۲۵۴

۲۳

کرمانشاه

۲۳۱

۱۱۶

۱۹۷۸۱۸۷

۵۰

۹۵۹۴۷۶

۱۹۳

۴۴۳۵۴۱

۲۴۳

۱۴۰۳۰۱۷

۲۴

کهگیلویه و بویر احمد

۵۴۱

۲۱۱

۲۰۵۵۹۰۰

۱۳۰

۷۲۷۱۳۰

۵۶۵

۱۲۴۳۶۸۲

۶۹۵

۱۹۷۰۸۱۲

۲۵

گلستان

۱۱۲۲

۷۲۵

۱۰۹۷۵۴۳۲

۲۶۸

۴۳۲۴۷۹۱

۶۵۲

۴۶۹۸۴۵۹

۹۲۰

۹۰۲۳۲۵۰

۲۶

گیلان

۲۷۶۱

۱۴۶۷

۴۶۸۹۸۸۸

۸۸۹

۲۷۲۴۶۶۹

۱۳۹۳

۵۷۲۳۹۶۷

۲۲۸۲

۸۴۴۸۶۳۶

۲۷

لرستان

۱۱۴۶

۵۵۷

۶۹۹۲۰۷۳

۱۸۱

۲۷۹۸۸۹۶

۲۷۹

۹۱۲۶۲۹

۴۶۰

۳۷۱۱۵۲۵

۲۸

مازندران

۳۶۲۲

۱۱۵۷

۷۸۵۶۸۱۵

۵۹۴

۳۴۴۷۷۰۳

۹۸۸

۵۲۷۷۳۲۸

۱۵۸۲

۸۷۲۵۰۳۱

۲۹

مرکزی

۱۵۷۴

۹۹۷

۷۳۶۴۰۱۵

۳۹۸

۲۹۳۴۰۰۶

۵۸۷

۵۶۵۲۷۲۷

۹۸۵

۸۵۸۶۷۳۳

۳۰

هرمزگان

۶۲۷

۵۰۳

۲۰۰۳۷۶۴

۳۷۳

۲۳۹۱۴۷۲

۱۷۰

۵۴۴۱۲۳

۵۴۳

۲۹۳۵۵۹۵

۳۱

همدان

۱۹۳۹

۷۲۹

۵۳۱۸۸۰۷

۵۷۷

۴۵۳۳۶۱۹

۱۴۵۱

۲۰۸۱۰۴۴

۲۰۲۸

۶۶۱۴۶۶۳

۳۲

یزد

۱۲۵۶

۷۸۶

۸۳۳۳۲۵۰

۳۰۷

۲۹۰۵۲۸۱

۸۶۳

۵۸۴۳۲۴۴

۱۱۷۰

۸۷۴۸۵۲۵

۳۳

مناطق آزاد

۱۵۲

۵۸

۱۰۸۷۵۸۹

۳۰

۴۳۷۸۴۰

۰

۰

۳۰

۴۳۷۸۴۰

جمع

۴۳۳۳۹

۲۰۳۱۹

۱۶۲۳۲۸۴۸۹

۱۰۴۶۵

۸۸۶۴۲۲۸۵

۱۸۳۷۴

۱۱۵۷۸۹۴۲۵

۲۸۸۳۹

۲۰۴۴۳۱۷۱۰

انجمن صادرکنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی

کانال تلگرامی : برای عضویت در کانال کلیک کنید

وب سایت:www.examie.org

تلفن :۸۸۸۳۲۵۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *