تاریخچه

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی که ماموریت و هدف اصلی آن، حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و حل مشکلات صادر کنندگان است که خود متضمن رشد و توسعه ی صادرات غیر نفتی نیز می باشد.

این انجمن در روز سي‌ويكم شهريور ماه سال 1380 به همت وتلاش جناب آقای علی اصغر حاجی بابا (از صنعتگران و کارآفرینان برتر ایران) تاسیس گردید و نخستين مجمع عمومي خود را با حضور جمعي از مقامات و مديران عالي رتبه و تعداد قابل توجهي ازصادركنندگان منتخب كشور برگزار نمود تا با انتخاب هيات مديره به سياست‌ها و استراتژي‌هاي خويش رسميت دهد و تشكلي جديد را در عرصه اقتصادي كشور بوجود آورد.

در حال حاضر انجمن دارای بیش از 300 عضو از صادركنندگان نمونه و فعال سراسر كشور می باشد که تعداد آن ها رو به فزونی است.

انجمن صادرکنندگان توفيق يافت با تجهيز بخش كارشناسي، كوشش هايي را در جهت مطالعات پايه‌اي پيرامون مسائل و مشكلات صنعت در حوزه صادرات، قوانين اقتصادي و اظهار نظر در باره طرح‌ها و لوايح قانوني، بررسي تصميمات و راهكارهاي دولت و ارائه پيشنهادهاي جديد در تكميل و جامعيت بخشيدن آنها ، سازمان دهد و با تشكيل جلسات ماهانه مداوم با اعضای هیات مدیره مسائل مربوط به صادرات را مورد بحث و بررسي قرار دهد.