فعالیتها

  • مشارکت در کمسیون های صنعت، معدن، تجارت، سرمایه گذاری و تشکل های اتاق تهران و همکاری و همفکری با اعضای این کمیسیون ها
  • اصلاح و تغییر اساسی وب سایت فارسی، انگلیسی و عربی و آماده سازی بستر اطلاع رسانی جدید.
  • انتشار کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره گمرک واطلاع رسانی به اعضای انجمن
  • اخذپروانه کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان اولین NGO و معرفی خدمات صندوق به صادر کنندگان
  • اطلاعاتی که توسط سازمان سرمایه گذاری های خارجی وزارت اقتصاد و دارایی درمورد مناقصات صندوق بین الملی اوپک به انجمن ارائه می شود، در اختیار کلیه اعضا قرار می گیرد.
  • فعال نمودن فصلنامه دنياي صادرات در راستای اطلاع رسانی پیرامون مسائل صادراتی به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی و ارسال آن به کلیه دفاتر بازرگانی ایران در خارج از کشور، سفارتخانه ها و تشکل های بازرگانی داخلی و خارجی
  • پیگیری مشکلات ارزی اعضا : با توجه به مغايرت آيين نامه تصويبي با ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و همچنين با توجه به شرايط بحران اقتصادي كشور، واحدهاي توليدي و خدماتي دريافت كننده تسهيلات ارزي از حساب ذخيره ارزي توانايي بازپرداخت تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي را با شرایط تحمیلی جدید نداشتند. لذا انجمن صادركنندگان تلاش مجدانه‌اي را براي تسهیل روند بازپرداخت بدهي حساب ذخيره ارزي به نرخ روز، گشايش بعمل آورد كه طي بيانيه‌هاي متعدد موفقیت های چشمگیری حاصل شده كه در نهايت اين خواسته در ماده 19 قانون رفع موانع توليد محقق گرديد.