ماه: تیر 1403

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی وخدمات مهندسی (نوبت دوم) سال 1403

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه «انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی» (نوبت دوم) در  تاریخ 1403/04/18ساعت 14:00 روز دوشنبه در محل قانونی انجمن با حضور نماینده اتاق بازرگانی و…