پیشنویس اولویتهای اعضای محترم انجمن صادرکنندگان - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
15749
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15749,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

23 مهر پیشنویس اولویتهای اعضای محترم انجمن صادرکنندگان

محسن حاجی باباآقای محسن حاجی بابا از فعالان اقتصادی کشور و عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان که عضو فراکسیون تولید کنندگان اتاق ایران نیز میباشند، با تهیه پیش‌نویس ذیل و به نمایندگی از تولیدکنندگان کشور و به جهت حمایت از ایشان، با ارسال این متن به بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار مستمرا به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی و بهبود مسائل اعتباری و بانکی تولیدکنندگان هستند.

دریافت پیش نویس