دريافت مناقصات كشور عراق از طريق فضای اينترنتی - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16613
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16613,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

15 دی دریافت مناقصات کشور عراق از طریق فضای اینترنتی

انجمن صادرکنندگان بعنوان  مناقصات کشور عراق همه روزه پس از انتشار به صورت تلخیص و ترجمه شده با تمهیدات خرید و تکمیل اوراق مناقصات در ایران را از طریق فضای اینترنتی بازار عراق در دستور کار خود دارد که تا این تاریخ شماره مناقصات ارسالی بالغ بر ۴۸۳۰ فقره بوده است. امکان خرید اسناد مناقصه که توسط کارگزار انتخاب این دفتر در تهران هماهنگ گردیده است فرصت مشارکت بخش های خصوصی و دولتی کشورمان را در این پروژه می‌افزاید که نمونه از مناقصه اختصاص یافته به یکی از شرکتهای خدماتی فنی و مهندسی ایران با نام کیسون در شهر بغداد را که به همین روش مشارکت داده شده است به اطلاع می‌رساند

مناقصات سال ۲۰۱۰  www.tpo.ir/iraq