تمدید مهلت برگشت ارز صادرکنندگان سال 1397به منظور بهرمندی از معافیتهای مالیاتی سال مذبور - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
24111
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-24111,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

13 آذر تمدید مهلت برگشت ارز صادرکنندگان سال ۱۳۹۷به منظور بهرمندی از معافیتهای مالیاتی سال مذبور

با اشاره به موضوعات مطروحه در جلسه هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ پیرامون تمدید مهلت برگشت ارز صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به منظور بهرمندی از معافیت های مالیاتی سال مذبور” نظر به توافقات انجام یافته با نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور مساعدت با صادرکنندگان به استحضار می رساندکلیه صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است در پایان مهلت یاد شده اطلاعات بازگشت لرز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد.

همچنین شایان ذکر است اطلاعات ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تا پایان آبان ماه سال جاری به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.