تسهيلات تجاری منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به صادرات و واردات - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16674
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16674,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

30 خرداد تسهیلات تجاری منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به صادرات و واردات

تسهیلات تجاری منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به صادرات و واردات

صادرات- شامل تخفیف در هزینه بندری

– تعرفه باربری  ۲۵درصد تخفیف    تعرفه خنکاری   ۲۵ درصد تخفیف   معافیت انبارداری  ۱۰ روز اول معاف و در واردات ۵ روز اول معاف است  تعرفه انبارداری   ۲۵ درصد تخفیف   عوارض و هزینه بندری برای صادرات صفر است   هزینه تخلیه و بارگیری   ۲۵ درصد تخفیف  عوارض بهداشت بندری  ۹۰ درصد تخفیف   – دیماند   ۵۰ درصد  و تعرفه هزینه خدمات عمومی و زیربنایی  ۵۰ درصد