توليدي سبلان پلاستيكSABALAN PLASTIC MANUFACTURING CO - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16299
rtl,wpbdp_listing-template-default,single,single-wpbdp_listing,postid-16299,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,business-directory,wpbdp-view-show_listing,wpbdp-wp-theme-bridge,wpbdp-theme-default,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

تولیدی سبلان پلاستیکSABALAN PLASTIC MANUFACTURING CO

تولیدی سبلان پلاستیکSABALAN PLASTIC MANUFACTURING CO
تولیدی سبلان پلاستیکSABALAN PLASTIC MANUFACTURING CO
صنعتی
نواع مخازن مکانیزه پلاستیکی از ۵۰ لیتر تا ۱۱۰۰ تولید پالت های پلاستیکی در سایزهای استاندارد بین المللی جام خدمات فنی و تخصصی در زمینه های صنعتی ، معدنی
سید محمد میرحیدری
۰۲۱۴۴۵۲۵۲۱۶
۰۲۱۴۴۵۲۵۲۰۹
تهران – جاده مخصوص کرج – کیلومتر ۱۱ – انتهای خ ۲۵
۰۲۱۴۴۵۲۵۲۱۶
۰۲۱۴۴۵۲۵۲۰۹
تهران – جاده مخصوص کرج – کیلومتر ۱۱ – انتهای خ ۲۵