ايران خودرو / IRAN KHODRO - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
15962
rtl,wpbdp_listing-template-default,single,single-wpbdp_listing,postid-15962,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,business-directory,wpbdp-view-show_listing,wpbdp-wp-theme-bridge,wpbdp-theme-default,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

ایران خودرو / IRAN KHODRO

ایران خودرو /  IRAN KHODRO
ایران خودرو / IRAN KHODRO
صنعتی
پژو ۲۰۶- ۴۰۵- GLX پژو پارس- سمند
هاشم یکه زارع
۰۲۱۴۸۹۰۱
۰۲۱۴۴۹۳۴۴۹۳
seyfvand@ikco.com
https://www.ikco.ir
تهران – کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج
۰۲۱۴۸۹۰۱
۰۲۱۴۴۹۳۴۴۹۳
تهران – کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج
۰۲۱۴۸۹۰۱
۰۲۱۴۴۹۳۴۰۰۰
تهران – کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج
آقای باقری