فرو سيليس ايران / .Iran Ferrosilicon Co - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16127
rtl,wpbdp_listing-template-default,single,single-wpbdp_listing,postid-16127,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,business-directory,wpbdp-view-show_listing,wpbdp-wp-theme-bridge,wpbdp-theme-default,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

فرو سیلیس ایران / .Iran Ferrosilicon Co

فرو سیلیس ایران / .Iran Ferrosilicon Co
فرو سیلیس ایران / .Iran Ferrosilicon Co
,
تولید فروسیلیسیم – فرو سیلیکوم – فرو سیلیس منیزیم – پودر میکرو سیلیکا
کورش کیهانی زاده
۲۲۰۱۹۶۰۱-۰۲۱
۲۲۰۱۹۶۱۰-۰۲۱
info@iran-ifc.com
خ آفریقا خ اسفندیار ش ۵ ط ۵ کدپستی :۱۷۱۹۱-۱۹۶۷۹
سمنان – کیلومتر ۱۱جاده سمنان دامغان مقابل شهرک صنعتی سمنان