پتروشيمي فارابي / FARABI PETROCHEMICAL - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات
16248
rtl,wpbdp_listing-template-default,single,single-wpbdp_listing,postid-16248,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,business-directory,wpbdp-view-show_listing,wpbdp-wp-theme-bridge,wpbdp-theme-default,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

پتروشیمی فارابی / FARABI PETROCHEMICAL

پتروشیمی فارابی / FARABI PETROCHEMICAL
پتروشیمی فارابی / FARABI PETROCHEMICAL
صنعتی
تولید دی اکتیل فنالات ( DOP ) انیدرید فتالیک ( PA )
فرید صباحی
۰۲۱۸۸۷۷۹۰۴۳
۰۲۱۸۸۷۷۶۴۷۵
frabi@accir.com
تهران :خ گاندی شمالی خ شهید صانعی پ ۱۸ جدید
۰۲۱۸۸۷۷۹۰۴۳
۰۲۱۸۸۷۷۶۴۷۵
تهران :خ گاندی شمالی خ شهید صانعی پ ۱۸ جدید
بندر امام خمینی سایت پنج منطقه ویژه اقتصادی صندوق پستی ۱۵۳
سپیده گل محمدی