فراخوان ”تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک های مشترک ایران-ترکمنستان، ایران-برزیل، ایران-اتریش و ایران-کویت جهت انتخاب هیات مدیره“ به منظور عضویت در اتاق های مزبور و شرکت در مجمع عمومی - انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
16551
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-16551,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

29 فروردین فراخوان ”تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک های مشترک ایران-ترکمنستان، ایران-برزیل، ایران-اتریش و ایران-کویت جهت انتخاب هیات مدیره“ به منظور عضویت در اتاق های مزبور و شرکت در مجمع عمومی

شرکت های محترم عضو انجمن صادرکنندگان

احتراماً ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۱۱/۴۳/د مورخ ۱/۲۸/ ۹۶  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، به استحضار می رساند ” تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک بازرگانی ایران – ترکمنستان ، ایران – برزیل ، ایران – اتریش و ایران – کویت جهت انتخاب هیئت مدیره “در دستور کار معاونت اتاق  قرارگرفته است .

لذا ازکلیه اعضای محترم انجمن صادرکنندگان که مایل به عضویت در اتاق های مزبور و شرکت در مجمع عمومی موسس می باشند، دعوت می شود که نسبت به ارسال مدارک مندرج در نامه فوق الذکر در زمان مقتضی اقدام نمایند.

 

دریافت اطلاعیه